doriopress

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ: ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ, ΚΟΥΒΕΛΑ, ΜΑΛΘΗ, ΧΑΛΚΙΑ
Έως και 600 ευρώ επιδότηση δικαιούνται όσοι καταθέσουν αιτήσεις για την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015». Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΚΕΠ από τις 1/9/2015 έως 31/12/2015 ισχύει η κατάθεση των αιτήσεων για τις οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε..

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ για το έτος 2015.

1. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από τη οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διανομή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. Θα γράφεται η συγκεκριμένη κοινότητα κατοικίας.

2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2015 που αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2014 έως 31-12-2014 ή της δήλωσης αυτής (όλο το έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο του αποκόμματος του ΤΑΧΙΣΝΕΤ που αναφέρεται στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια
για το έτος 2015.

4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται o IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας για το IBAN.

5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου. Σημειώσεις:

1.) Υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ήτοι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία,, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

2.) Ως μονογονεϊκή οικογένεια νοείται γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο με ένα τουλάχιστον παιδί εξαρτημένο από αυτόν.

3.) Για την καταβολή της Οικονομικής Ενίσχυσης του έτους 2015 πρέπει οι αιτούντες να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2010 – 2011 – 2012 – 2013 και 2014. Σε αντίθετη περίπτωση να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για σχετική τακτοποίηση, των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του :

-σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) ετησίως και

-σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00).

Δείτε τις περιοχές ΕΔΩ

Σεπτεμβρίου 25, 2015 Posted by | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Προγράμματα Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Οιχαλίας

   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο Δήμος Οιχαλίας και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Οιχαλίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Ο Δήμος Οιχαλίας και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε προγράμματα.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Οιχαλίας.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 09:00 – 13:00

Διεύθυνση: Τοπική Κοινότητα Διαβολιτσίου          

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2724360125, 6944751100

Email: kdvm0188@gmail.com

Υπεύθυνος Προγράμματος για το Δήμο: Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Ευστάθιος

 

   

View this document on Scribd

Σεπτεμβρίου 24, 2015 Posted by | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών Δ.Ε. Δωρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2015

πηγή: http://anodorio.blogspot.gr

Σεπτεμβρίου 22, 2015 Posted by | ΕΚΛΟΓΕΣ | Σχολιάστε

Ο Φωτόπουλος Γεώργιος του Φωτίου από το Δώριο, υποψήφιος βουλευτής Ένωσης Κεντρώων, Νομού Μεσσηνίας.

12021877_10206473309984318_1918417885_nΓεννήθηκα στην Αθήνα. Αποφοίτησα από το 3ο Γενικό Λύκειο Αθηνών με άριστα. Είμαι γιος του Δικηγόρου Φωτίου Φωτόπουλου με καταγωγή από το Δώριο Μεσσηνίας και της αειμνήστου Διευθύντριας και Φιλολόγου Μαρίας Δασακλή-Φωτοπούλου με καταγωγή από την Καλαμάτα, την Χώρα και το Σπιτάλι Μεσσηνίας. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το 2006, διατηρώντας δικό μου δικηγορικό γραφείο με άξονες το Αστικό, Εμπορικό, Εργατικό και Μεταναστευτικό δίκαιο. Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στη Τανάγρα. Ομιλώ Αγγλικά Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, ενώ ασχολούμαιι ιδιαίτερα με τις νέες τεχνολογίες και την Πληροφορική. Είμαι οργανωμένο μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καλαμάτας(« Μαύρης Θύελλας») και συγκεκριμένα της Λέσχης Φίλων Καλαμάτας Αθηνών με την επωνυμία «grupponero». Ασχολούμαι ενεργά με τα κοινά καθώς διετέλεσα μέλος του συλλόγου Μεσσηνίων φοιτητών και πρόεδρος της 163 Σχολικής επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, που περιλάμβανε το 23 Γυμνάσιο Αθηνών, το 111 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 120 Νηπιαγωγείο Αθηνών.
Με ιδιαίτερη τιμή και αναλογιζόμενος πλήρως τις απεριόριστες ευθύνες που έχει ένας υποψήφιος βουλευτής αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του Μεσσήνιου προέδρου μας, Βασίλη Λεβέντη, για την κομματική εκκόλαψη μου στην Ένωση Κεντρώων την μόνη δημοκρατική παράταξη, η οποία διακηρύττει εδώ και δύο δεκαετίες την θεσμοθέτηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη ο τόπος, προκειμένου να εξέλθουμε από το σκοτεινό τούνελ στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα. Δεσμεύομαι και θα συμβάλλω με όλες τις δυνάμεις μου στο κομματικό προσανατολισμό να αρθούν οι παθογένειες στο Δημόσιο για να επικρατήσει η ισόρροπη ανάπτυξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, και η κοινωνική αξιοκρατία, να απεγκλωβιστεί η δικαιοσύνη από τον κομματικό της χαρακτήρα, αποκτώντας επιτέλους τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της και να θέσουμε τις βάσεις για την επίλυση του μεταναστευτικού θέματος, αναδεικνύοντας το ζήτημα σε κεντρικό ευρωπαικό, πιέζοντας την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σ’ αυτές τις εκλογές κάνουμε τη σπίθα φλόγα γινόμαστε όλοι ΛΕΒΕΝΤΕΣ!

Σεπτεμβρίου 19, 2015 Posted by | ΠΡΟΣΩΠΑ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΕΜΠΡΟΣ; ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΟΥΚΟ! ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Δεν είναι δυνατόν να λησμονήσουμε τους αξιότιμους και αξιοπρεπείς κατά τ’άλλα κυβερνώντες… Τι έλεγαν πριν 7 μήνες, το Γενάρη του 2015. Πήραμε ευχολόγια και υποσχέσεις. Μερικές από αυτές: λιγότερους φόρους, κατάργηση ΕΝΦΙΑ, κατώτατο μισθό για τους νέους στα 751€ , 13η σύνταξη για τα γηρατειά, ποτέ πάλι ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

Πανηγύρισαν πολλοί το « ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ!». Βγήκαν στους δρόμους γιατί πίστεψαν ότι όλα θα είναι αλλιώς. Η κακιά δεξιά και τα «παιδάκια» της έφυγαν. Τα προβλήματα λύθηκαν. Ο λαός πήρε εξουσία και όλοι ήταν αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το δρόμο της ανάπτυξης μετά τιμών και δόξης!
Λίγους μήνες μετά… Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν υπάρχουν δυστυχώς και τώρα ή οξύνθηκαν σε κάπιες περιπτώσεις. Ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε λίγος, και για πολλούς επικίνδυνος, για τη χώρα. Εξαιτίας της αποτυχημένης εξωτερικής πολιτικής του, έσυρε την πατρίδα μας στα όρια της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τρομερό δίλημμα «δραχμή ή ευρώ» έκλεισαν οι τράπεζες και εφαρμόστηκαν τα capital controls.
Πως να μην έχεις αυτοκτονικές τάσεις όταν βλέπεις σ’ένα δημοψήφισμα το μεγάλο ΟΧΙ να γίνεται εν μία νυκτί ένα μεγάλο ΝΑΙ, με όλα τα κωμικοτραγικά επακόλουθα που έγιναν στην Κυβερνούσα παράταξη.
Κύριοι, ο καθένας από εμάς –ανάλογα με τις αντιστάσεις του και τα «έντερα» που έχει- πρέπει να αποφασίσει αν θα δεχτούμε το « ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ! ».
Ας μας αδειάσουν την πολιτική γωνιά αυτοί που φώναζαν στο προαύλιο της ΕΡΤ και την Πλατεία Συντάγματος τα συνθήματα «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ» και «ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΤΑΣ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ Ο ΑΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ» και τα έκαναν Ευαγγέλιο, για να πικάρουν την κακιά δεξιά.
Εμείς ως μεσσήνιοι πατριώτες, με ντροπή και αίσχος, τα καταδικάζουμε και υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας προς όλους αυτούς που κάποτε προσπάθησαν να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη της πατρίδας μας. Χρέος και καθήκον όλων μας, να λέμε την αλήθεια και να τιμούμε τη μνήμη των σφαγιασθέντων.
Οι επόμενοι που θα μας κυβερνήσουν πρέπει να μας διασφαλίσουν επιτέλους πολιτική σταθερότητα και ηρεμία. Πρέπει να εφαρμόσουν ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης με τη συνεργασία υγιών πολιτικών συνδυασμών, αλλά κυρίως με ικανά και άξια πολιτικά πρόσωπα.
Ας βάλουν και αυτοί ένα στοίχημα με τον εαυτό τους. Να γυρίσει πίσω στη χώρα μας η νέα γενιά επιστημόνων αλλά και απλών εργαζομένων, οι οποίοι αλλόφρωνες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να αποφύγουν το μαρασμό και την εξαθλίωση. Να ανοίξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με τη συνεχιζόμενη κρίση έσβησαν από τον εμπορικό χάρτη. Και τα «υπερήφανα γηρατειά» να μη φεύγουν αδιάβαστοι για τον άλλο κόσμο.
Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές σε αυτές τις εκλογές στάθηκαν τυχεροί. Ούτε έξοδα, ούτε γιούχα στα καφενεία από τον κόσμο, λόγω λίστας. Αφήνουν σε εμάς τους ψηφοφόρους να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Εμείς θα το βγάλουμε, αλλά μετά ας προσφέρουν γιατί από τα έργα τους θα κριθούν… Μην τους φάει το μαύρο φίδι.
Το άρθρο ετούτο ας αποτελέσει αγγελτήριο μήνυμα προς τους κυβερνώντες εντός, και περισσότερο εκτός συνόρων. Δεν αφήσαμε να μας φάνε τα φίδια όταν η χώρα μας, τις δεκαετίες του ’40 και του ’50, αιμορραγούσε από φτώχεια, δυστυχία, πόλωση και διχασμό. Είναι δυνατόν τώρα να επιτρέψουμε να μας φάνε τα σκουλήκια;
ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.

Με χαιρετισμούς από καρδιάς,
Κώστας Σωτ. Γκρίτζαλης

Σεπτεμβρίου 15, 2015 Posted by | ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ | Σχολιάστε

Χαμός στην Δημοτική αρχή του Δήμου Οιχαλίας

ΟΙΧΑΛΙΑ …Έχασε την μπάλα ο Σταθόπουλος
Μέσα σε 9 μήνες ο συνδυασμός του Δημάρχου Άρη Σταθόπουλου παρουσιάζει συμπτώματα διάλυσης
Στα περισσότερα δημοτικά συμβούλια ΔΕΝ υπάρχει απαρτία με αποτέλεσμα να αναβάλλονται χωρίς την λήψη αποφάσεων
Το Σάββατο 30/8/2015 το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο άγριος καυγάς των αντιδημάρχων Καθημερινότητας και Ηλεκτροφωτισμού οι οποίοι πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια στην χωματερή Δωρίου ανταλλάσοντας βαρειές εκφράσεις
Αν αναλογιστούμε ότι η δημαρχιακή αρχή Σταθόπουλου δεν έχει κλείσει ακόμα χρόνο φαντασθείτε τι έχει να γίνει έως το τέλος της Πενταετίας.

πηγή:http://newsmessinia.blogspot.com

Σεπτεμβρίου 2, 2015 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Σχολιάστε

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΚΛΕΣΟΥΡΑ ΔΩΡΙΟΥ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι Κλεσουραίοι γιόρτασαν την Εκκλησία τους, στο παλιό χωριό στο Κλέσουρα Πολύς ήταν ο κόσμος που ανέβηκε μέχρι εκεί για να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου ,αλλά και να απολαύσει την μαγευτική θέα!

Αυγούστου 31, 2015 Posted by | EOΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

9Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Αυγούστου 22, 2015 Posted by | ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ, OI ΔΩΡΙΕΙΣ | Σχολιάστε

Διαφωνεί με τη μεταφορά σκουπιδιών ο Δημητρακόπουλος

Τη διαφωνία του με τη μεταφορά των σκουπιδιών επισημαίνει ο Κώστας Δημητρακόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Βήμα στο Αύριο» στο Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας. Κι εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για τον τρόπο που η δημοτική αρχή προωθεί την προσωρινή διαχείριση.

Ενημερώνοντας για το τι ακριβώς συζητήθηκε στο Δ.Σ. της περασμένης Τετάρτης, ο Κ. Δημητρακόπουλος ενημερώνει με γραπτή του δήλωση:

«Στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. συζητήθηκε το αίτημα με πρωτοβουλία του δημοτικού συμβούλου κ. Μπηνίσκου για μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων, το οποίο και εμείς στηρίξαμε να έρθει προς συζήτηση.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να δούμε τι μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Ποιος ευθύνεται που ο ΧΑΔΑ του Δωρίου δεν έχει κλείσει και δεν περιλαμβάνεται στις υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ της Περιφέρειας; Μήπως είναι αυτοί που ψήφισαν την πρόταση του κ. Μπηνίσκου; Μήπως είναι αυτοί που κοροϊδεύουν συνεχώς τους κατοίκους πως πρόκειται να κλείσουν το ΧΑΔΑ;

Μήπως δεν είναι αυτός ο ίδιος ο δήμαρχος που βλέποντας τις αντιδράσεις των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας από την Ενότητα του Δωρίου και τις «άγριες» διαθέσεις των κατοίκων, κρύφτηκε πίσω από την πρόταση της μειοψηφίας, κοροϊδεύοντας και πάλι, γνωρίζοντας πως αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί, μιας και την Τρίτη 3-8-2015 ανακοινώθηκε η ακύρωση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και ο καινούργιος ΕΣΔΑ απαγορεύει τη μεταφορά απορριμμάτων.

Αλλά αφού πάρθηκε η απόφαση, να δούμε πώς ο καθόλα νομιμόφρων δήμαρχος θα την υλοποιήσει! Στο τέλος της συζήτησης αποκάλυψε ο δήμαρχος πως έχει βρει οικόπεδο για τη δημιουργία εγκατάστασης μηχανικής διαλογής, το οποίο ανήκει σε γνωστό εργολάβο της περιοχής, ο οποίος του το παραχωρεί για να «σωθεί» η περιοχή, με αντάλλαγμα άγνωστο, ενώ η δημοτική αρχή νωρίτερα φρόντισε να του πληρώσει το χρηματικό ένταλμα που εκκρεμεί από το 2007 στην Ενότητα Δωρίου για αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καμία δημοτική αρχή μέχρι σήμερα δεν πλήρωσε, αφού η υπόθεση αυτή έχει φτάσει στο Συμβούλιο Εφετών.

Και εδώ γεννάται ένα άλλο ερώτημα που ενισχύει τις γκρίζες ζώνες που κινείται ο δήμαρχος. Γιατί στους τρεις άγονους διαγωνισμούς για την εύρεση οικοπέδου που θα φιλοξενήσει τη μηχανική διαλογή, δεν υπήρχε η προσφορά του γνωστού εργολάβου για το οικόπεδό του, αλλά όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος έγινε και δωρητής στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγαλά κατόπιν των παραπάνω;».

http://www.eleftheriaonline.gr

Αυγούστου 11, 2015 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Σχολιάστε

Τιμητική εκδήλωση

 “Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός σύλλογος Ψαρέων  Το Μετσίκι”

Αγαπητοί φίλοι και συγχωριανοί,
την Τετάρτη 12 Αυγούστου και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση εις μνήμην του ήρωα Αντισμήναρχου Πολίτη Δημοσθένη του Γεωργίου.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ώς εξής:
• Επιμνημόσυνη δέηση
• Αποκαλυπτήρια απο τον Δήμαρχο Οιχαλίας Κο Σταθόπουλο Αριστείδη.
• Ολιγόλεπτη ομιλία

Εκ μέρους του συλλόγου

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

Αυγούστου 10, 2015 Posted by | ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ | Σχολιάστε

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.