doriopress

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Με τις υπ.αρ.81/ και 83/ 2013 αποφάσεις Δ.Σ ο Δήμος Οιχαλίας αποφάσισε  την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Οιχαλίας για για χρονική περίοδο ενός διμήνου και συγκεκριμένα:
1) Εργάτες/εργάτριες  ΠροσωπικόΚαθαριότητας  Τέσσερις (4)

2. Δύο (02) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
3.Οχτώ (08) ΔΕ Οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων
4.Οχτώ (08) ΥΕ Εργάτες Πυροπροστασίας
Το παραπάνω προσωπικό θα προσληφθεί τμηματικά στο χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, ανάλογα με τις ανάγκες της πυρασφάλειας και με διαδικασές εκτος ΑΣΕΠ οπότε  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά από το τμήμα προσωπικού του Δήμου Οιχαλίας (τηλ.2724360339)

Ιουνίου 3, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

26 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ-1 ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι προκηρύσσει προσλήψεις προσωπικού, νέων ανέργων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και σε λοιπούς χώρους συναφούς ενδιαφέροντος στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια συμμετοχής του, ως Δικαιούχος Φορέας, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔΙ/1507/23-4-2012 (ΑΔΑ: Β49ΨΓ-ΓΨΧ) (ΕΥΤΟΠ 10) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την υλοποίηση Έργων/ Υποέργων με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού».
Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
Α. Τυπικά Κριτήρια:
– Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας,
– Άνεργοι νέοι έως 35 ετών, καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι).
Β. Τυπικά Προσόντα:
Τίτλοι σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας, κλπ. όπου απαιτείται.

Γ. Αντικειμενικά Κριτήρια Βαθμολόγησης:
1. Κατάσταση Ανέργου (μακροχρόνια άνεργος, νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία, βραχυχρόνια άνεργος που δε λαμβάνει επίδομα ανεργίας),
2. Οικογενειακή Κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι, με προστατευόμενα μέλη),
3. Οικογενειακό Εισόδημα (0,00€-5.000,00€, 5.001,00€-12.000,00€, 12.001,00€-16.000,00€, 16.001,00€-26.000,00€, 26.001,00€κ και άνω),
4. Κατάσταση Υγείας (ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%-50% ή 50% και άνω) και
5. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η Πράξη).
Δικαιολογητικά συμμετοχής:

· ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧΠ1)

· ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ (ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΓΕΝΝΗΜΈΝΟΙ ΑΠΟ 01/01/1978 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ( ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)
Ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

· ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12
ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)
· ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

· ΠΤΥΧΙΟ Ή ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (ΒΛ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ Β)
· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ (ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) (ΣΕΛ. 2 ΟΔΗΓΙΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ) – ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ.

KΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ( ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΣΥΖΥΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ)

· ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)

· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ (ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Παρασκευή 22-02-2013 έως και Δευτέρα 04-03-2013, ώρες: 10:00π.μ.-14:00μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
· Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αγία Τριάδα – Δυτικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222, fax: 27210-97222
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.pdf

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Φεβρουαρίου 25, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Συνολικά 115 άτομα θα προσληφθούν από τη ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη με 8μηνη σύμβαση, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, οι προσλήψεις αφορούν,
α) 10 θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – ηλεκτροτεχνίτες, β) 4 θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων, γ) 2 θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες οργάνων και αυτοματισμού, δ) 6 θέσεις Δ.Ε. τεχνικοί ορυχείων, ε) 42 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – μηχανοτεχνίτες, στ) 8 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – ηλεκτροοξυγονοκολλητές,  ζ) 2 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες εργαλειομηχανών (τορναδόροι), η) 13 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες οχημάτων, θ) 1 θέση Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες φανοποιοί, ι) 18 θέσεις Δ.Ε.Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές, ια) 2 θέσεις Δ.Ε. χειριστές ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιβ) 2 θέσεις Δ.Ε. Τεχνικοί λοιπών ειδικοτήτων – χορηγητές καυσίμων, ιγ) 1 θέση Δ.Ε. Τεχνικοί δομικών έργων – τεχνίτες οικοδόμοι, ιδ) 1 θέση Δ.Ε. Τεχνικοί δομικών έργων – τεχνίτες ξυλουργοί, ιε) 2 θέσεις Δ.Ε. Τεχνικοί δομικών έργων – τεχνίτες υδραυλικοί και ιστ) 1 θέση χεριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (ανυψωτικά, περοφονόρα, μηχανήματα κλαρκ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη,
(Τ.Κ. 222 00 – Μεγαλόπολη, προς την Κεντρική Γραμματεία υπόψιν Βασιλικής Κουτουζή, Αγγελικής Καλαθά, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, τηλ. επικοινωνίας: 279 10 25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, β) στο διαδικτυακό τόπο της
ΔΕΗ (http://www.dei.gr), γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www asep.gr) και δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.ker.gov.gr).

Ιανουαρίου 31, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 484
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών,Παιδείας και Αθλητισμού» Δήμου Οιχαλίας
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Την υπ’ αρ. 46/17-07-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Οιχαλίας με θέμα: «Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις  μίσθωσης έργου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών».
5. Το υπ’ αρ. 4017/23-07-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που αφορά προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών των ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών έτους 2012 προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/58/18506/30.8.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 33093 /31.08.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
8. Την υπ’ αρ. 52/07-09-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και  αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
9. Την υπ’ αρ. 128/03-10-2012-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
10. Την υπ’ αρ. 59/05-10-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας.
11. Την υπ’ αρ. 64/20-04-2011 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. περί συγχώνευσης σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», των Νομικών Προσώπων: 1. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. Διαβολιτσίου Δήμου Ανδανίας» (ΦΕΚ 495/30-4-2001, τα’Β’), 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. Δωρίου Δήμου Δωρίου (ΦΕΚ 494/30-4-2001, τ’Β’)», 3. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Μελιγαλά (ΦΕΚ 495/30-4-2001, τ’Β’)», 4. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» (ΦΕΚ 438/20-7-
2001, τ’Β’), 5. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» στο Δήμο Δωρίου (ΦΕΚ 880/15-
7-2001, τ’Β’), 6. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑΝΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» στο Δήμο Μελιγαλά (ΦΕΚ 54/6-2-2001, τ’Β’) και 7. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΟΥ» στο Δήμο Δωρίου (ΦΕΚ 1801/29-9-1999, τ’Β’).
12. Τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώην Δημοτικών Παιδι-
κών Σταθμών Δωρίου (ΦΕΚ 1501/ τ.Β’/10-10-2006), Διαβολιτσίου (ΦΕΚ1413/τ.Β’/06-11-2002), Μελιγαλά (ΦΕΚ 1956/τ.Β731-12-2004).
13. Την υπ’ αρ. 225/17-07-2012 Βεβαίωση Πιστώσεων του Προέδρου.
14. Την με αρ. πρωτ. 20980/20-11-2012 έγκριση Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2012
από το ΑΣΕΠ.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας», που εδρεύει στο Μελιγαλά,
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας, Πλατεία Αγίου Ιωάννη – Μελιγαλάς, Τ.Κ. 24200, υπόψη κας Δέδε Μαρία (τηλ. Επικοινωνίας: 27243 60300). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παράγραφος 10 άρθρο 21 ν. 2190/1994).
Μελιγαλάς 22-11-2012
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Νοεμβρίου 25, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΠΡΟΚΗΡ.ΣΟΧ 1/2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Μελιγαλάς, 23/10/12
Αρ. πρωτ. 16126

Α/Α      Α.Μ.              ΕΠΩΝΥΜΟ             ΟΝΟΜΑ                 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    Α.Δ.Τ         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1            14177            ΣΚΛΗΡΗΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Φ 305064            1356,00

2           14132            ΜΑΛΕΥΡΗΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΕΡΙΚΛΗΣ        ΑΑ 919353              1248,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μελιγαλάς, 23/10/12
Αρ. πρωτ. 16125
Α/Α      Α.Μ.            ΕΠΩΝΥΜΟ                 ΟΝΟΜΑ      ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    Α.Δ.Τ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1             15079       ΦΡΟΝΙΜΟΥ         ΙΩΑΝΝΑ             ΑΛΕΞΙΟΣ        ΑΙ 242705                  1620,00

2            14232         ΠΕΤΡΙΔΟΥ        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΗ 516630                1580,00

3           14903        ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π 951849      1480,00

4           14921          ΣΙΝΑΝΗ                 ΧΡΙΣΤΙΝΑ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ              Μ 483670           1450,00

5           14151        ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΛΕΩΝΙΔΑΣ            Π 532557           1420,00
6           14480       ΓΚΟΤΣΗΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ         Λ 927982            1393,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Μελιγαλάς, 23/10/12
Αρ. πρωτ. 16127
Α/Α     Α.Μ.      ΕΠΩΝΥΜΟ                 ΟΝΟΜΑ    ΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΣ   Α.Δ.Τ             ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1            15080   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ   ΠΕΡΙΚΛΗΣ             Π951985             1532,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Μελιγαλάς, 23/10/12
Αρ. πρωτ. 16128
Α/Α   Α.Μ.     ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ    ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ             Α.Δ.Τ                        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1         14914   ΣΑΚΚΑΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΗΛΙΑΣ                   ΑΒ 790431                                     608,00

2        14427  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΙ 239799                               387,00

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΙΡΤΑΧΑ ΑΝΝΑ
2.ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

Οκτωβρίου 24, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

«Συλλογική Tοπική Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων
στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»
«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 (Δράση 3: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες), πρόκειται να υλοποιήσει το έργο «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας»
Στόχος του έργου είναι η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και την ανάδειξη και δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
ΚΑΛΕΙ
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής οι άνεργοι/ες που διαμένουν στους Δήμους Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας και Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και ανήκουν στις παρακάτω ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:
1. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
(άτομα που παραμένουν συνεχώς άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών).
2. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες, ή ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή).
3. Aτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
Aτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και είναι 7.178,00€ το ατομικό και 15.073,00€ για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών και βεβαιώνεται με προσκόμιση εκκαθαριστικού Εφορίας ή σχετικής βεβαίωσης από την Εφορία.
4. Μετανάστες νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.
Ατομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι οποίοι βρίσκονται και διαμένουν στην Ελλάδα με άδεια παραμονής σε ισχύ, υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”.
Η αναλυτική πρόσκληση με λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και το τυποποιημένο έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμα στον ΟΑΕΔ Μεσσηνίας, στους Δήμους παρέμβασης του έργου και στα γραφεία του ΚΕΚ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» καθώς και στο website: http://www.as-messinia.gr
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΚΕΚ «ΦΑΡΙΣ» Θουκυδίδου 2, από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 08.30 – 14.30. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27210 91887 και 27120 89693 (υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Παλαμάρα).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 15η Οκτωβρίου 2012 έως και την 31η Οκτωβρίου 2012.

Οκτωβρίου 9, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Πρόσληψη 54 ατόμων στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Συνολικά 54 άτομα θα προσλάβει, με 8μηνη σύμβαση,η ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, θα καλυφθούν, 1 θέση Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικού Δικτύων, 15 Δ.Ε. Τεχνικών Ορυχείων, 15 Δ.Ε. Τεχνικών Ορυχείων – Χειριστών Κυρίων Μηχανημάτων, 6 Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων, 2 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροοξυγονοκολλητών, 14 Δ.Ε. Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών και 1 Δ.Ε. Σχεδιαστών Μηχανολογικού Σχεδίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 Μεγαλόπολη, απευθύνοντάς την στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν Βασιλικής Κουτουζη, Αγγελικής Καλαθά, Παναγιώτη Ηλιόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 279 10 25045 και εσωτερικά 33034 και 33020 αντίστοιχα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στη Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr) και γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr).

Οκτωβρίου 7, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ όλων των Πινάκων και των σχετικών λοιπών αρχείων προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα απο την ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, για την ενημέρωση όσων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην Πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανακοινώνει την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ όλων των Πινάκων και των σχετικών λοιπών αρχείων.

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της απόλυτης ορθότητας της αξιολόγησης, καθώς και για την αποφυγή, οποιασδήποτε αβλεψίας, επανεξετάστηκαν μία προς μία, όλες οι αιτήσεις.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά ειλικρινά, συγγνώμη, για την αναστάτωση των ενδιαφερομένων, η οποία προκλήθηκε λόγω της οδηγίας του ΑΣΕΠ περί καθορισμού του «Νέου Ανέργου (υπολογισμός της ηλικίας)». Αποτέλεσμα της οδηγίας είναι οι αλλαγές και οι ανακατατάξεις των υποψηφίων στον πίνακα των προσληπτέων.

Τα αποτελέσματα του επανέλεγχου των αιτήσεων και οι σχετικοί πίνακες, δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα:http://www.ngodiastasi.gr

Οκτωβρίου 1, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της προκήρυξης για 400 θέσεις στην Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνιας του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

για πληροφορίες:
• ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας
• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., Επισκοπή Τεγέας
• Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: 213-0009396 (ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00)
• Λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης Ενδιαφερομένων στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
• Ιστοσελίδες: http://www.ngodiastasi.gr/οι-δράσεις-μας#messinia,

http://www.epanad.gov.gr,
http://www.asep.gr.

Σεπτεμβρίου 18, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Προκήρυξη 400 θέσεων κοινωφελούς εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη θέσεων που αφορά στην πρόσληψη – με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συνολικά 400 ανέργων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
Η προκήρυξη για τη Μεσσηνία εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ», το οποίο υλοποιείται από την «ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση», με συμπράττοντα φορέα την «Αναπτυξιακή Ανώνυμη ΕταιρΕία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί, ανά φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας: 254, Δήμος Δυτικής Μάνης: 15, Δήμος Τριφυλίας: 12, Δήμος Μεσσήνης: 10, Δήμος Καλαμάτας: 57, Δήμος Πύλου – Νέστορος: 52.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών ειδικοτήτων και τεχνικών επαγγελμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Περιβαλλοντολόγοι – Οικοξεναγοί – Τοπογράφοι – Μηχανικοί – Λαογράφοι – Οικονομολόγοι – Ψυχολόγοι – Κοινωνιολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί – Ιατροί – Επισκέπτες Υγείας – Νοσηλευτές – Μεσολαβητές – Εργοθεραπευτές – Τεχνολόγοι Τροφίμων – Σύμβουλοι Απασχόλησης – Αρχαιολόγοι – Παιδαγωγοί – Διοικητικά Στελέχη – Στελέχη Πληροφόρησης – Χειριστές Η/Υ – Ηθοποιοί – Χορευτές – Γυμναστές – Δειγματολήπτες – Εργοδηγοί – Χειριστές Μηχανημάτων – Οδηγοί – Ελαιοχρωματιστές – Οικοδόμοι – Υδραυλικοί – Ηλεκτρολόγοι – Δασοφύλακες – Εργάτες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
• Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, και
• Άνεργοι με δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δε διαθέτουν ή δε δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ.

Διαδικασία συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
• Συμπλήρωση και υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής» (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) στην ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αυτοπροσώπως / με εξουσιοδότηση / ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή): Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας, τηλ. επικοινωνίας: 213-0009396, από 25/07/2012 έως 03/08/2012.
• Ένταξη στον Πίνακα Προσληπτέων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ http://www.ngodiastasi.gr και στο http://www.epanad.gov.gr.
• Αποδοχή Θέσης Απασχόλησης: Οι άνεργοι που θα επιλεγούν οφείλουν -εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων- να αποδεχτούν ή όχι εγγράφως τη θέση απασχόλησης.

Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελούμενων ανέργων και αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά.
Ο έλεγχος των διαδικασιών επιλογής, κυρίως ως προς τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης και την εξέταση των τυχόν ενστάσεων, γίνεται από το ΑΣΕΠ.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 18 επιμέρους ενέργειες, που εντάσσονται σε 3 θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνική Συνοχή και σε μια οριζόντια δράση συντήρησης και ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Όροι εργασίας
Ωράριο Απασχόλησης: 7.30 το πρωί έως 15.30 το απόγευμα.
Διάρκεια Εργασίας: 5 ημέρες την εβδομάδα για 5 μήνες.
Αμοιβή: 25 ευρώ ημερησίως (για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης) και έως 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης.
Ασφάλιση: Καλυπτόμενη από τον ΟΑΕΔ. 

Υποβολή Αιτήσεων από 25/07/2012 έως 03/08/2012.

 

Σημεία πληροφόρησης
• ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας
• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., Επισκοπή Τεγέας
• Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: 213-0009396 (ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00)
• Λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης Ενδιαφερομένων στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
• Ιστοσελίδες: http://www.ngodiastasi.gr/οι-δράσεις-μας#messinia, http://www.epanad.gov.gr,
http://www.asep.gr.

www.tharrosnews.gr

Ιουλίου 20, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 σχόλιο

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.